Pojištění majetku - Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Dnes je s 22% podílem na celkovém předepsaném pojistném a základním jměním 3 miliardy Kč druhou největší pojišťovnou v ČR. Kooperativa pojišťovna je součástí Vienna Insurance Group - přední pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě.

Občané uvažující o pojištění svého majetku mohou u Kooperativy využít dvou základních typů pojištění: pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti, případně jejich kombinaci, různá připojištění nebo asistenční služby.

Pojištění nemovitosti

V rámci pojištění nemovitosti mohou klienti ochránit následující objekty:

 •  rodinné domy, byty, bytové domy, rekreační nemovitosti
 •  další přináležející objekty, které nejsou určeny k obývání: garáže, bazény, ploty, stodoly
 •  materiál na stavbu a rekonstrukci, stejně tak zařízení k těmto úkonům užívaná

Pojištění se vztahuje na tato rizika (v základní variantě PRIMA):

 •  škody způsobené přírodními živly, případně havárií vodovodního systému
 •  pojištění na zkrat a přepětí (týká se elektromotorů u čerpadel, ventilátorů nebo zařízení určených k otevírání)

Pro širší pojištění rizik mohou klienti zvolit variantu pojištění KOMFORT, která k výše vypsaným rizikům pokrývá:

 •  krádeže a loupeže
 •  vandalismus
 •  škody způsobené proletujícím nadzvukovým letadlem (aerodynamickým třeskem)
 •  volitelné připojištění skel nebo odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Pojištění domácnosti

Nabídka pojištění domácnosti kopíruje ochranu před riziky, kterým jsou vystaveny nemovitosti, s několika změnami a specifiky:

 •  možnost pojištění proti úniku vody z akvária (varianta KOMFORT)
 •  pojištění proti mírně jiným událostem

Kooperativa, jako jedna z největších pojišťoven na českém trhu, své produkty nabízí i se zajímavými prvky nebo slevami:

 •  sleva až 25% na rozestavěnou nemovitost
 •  sleva až 20% za nadstandardní zabezpečení objektu
 •  sleva 5% za roční placení pojistného
 •  sleva 10% pro pojištění bytů, které se nacházejí v domě, který už je u této pojišťovny pojištěn
 •  při neobyvatelnosti pojištěného objektu v důsledku pojistné události pojišťovna hradí i náhradní ubytování
 •  pojištění zánovních věcí na „novou cenu“
Spočítat
ceny

Mluví se o nás