"Pojištění odpovědnosti"

 • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli
 • Široká škála limitů plnění
 • Při online sjednání sleva 10 %
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
18 Zákazníků zde nyní srovnává

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Na první pohled se může zdát, že podnikání je skvělá a hlavně snadná věc. To však není pravda a vědí to všichni, kteří podnikají na vlastní pěst. Podnikání je neustálý stres vydělat dostatek financí a pokrýt veškeré výdaje. A navíc podnikatelé za svou činnost plně odpovídají a tedy i za škody, které mohou způsobit. Rozsah povinností k náhradě škody či jiné újmy je přitom značně široký. A proto je více než důležité, aby podnikatel měl sjednané patřičné pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Spočítat cenu

Pro koho je pojištění odpovědnosti určeno?

Každý podnikatel, který je povinný uhradit způsobenou škodu na zdraví či majetku v důsledku své pojištěné podnikatelské činnosti, by měl mít sjednané pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na:

 • škody způsobené ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví či usmrcením
 • škody na hmotných movitých věcích či objektech
 • finanční škody
 • náklady právního zastoupení
 • škody z výkonu vlastnických, nájemních či obdobných vztahů
 • škody způsobené vadným výrobkem

Rozsah pojištění odpovědnosti podnikatelů

Základní rozsah pojištění odpovědnosti může být rozšířený o další položky, které zvýší ochranu podnikatele a jeho činností před finančními důsledku možných škod. Příklady připojištění odpovědnosti za škody způsobené na:

 • věcech užívaných, vnesených a odložených
 • životním prostředí
 • území většiny evropských států (Evropské pojistné krytí) nebo kdekoliv na světě s výjimkou USA a Kanady (Světové pojistné krytí s výjimkou USA a Kanady).

Pojistné částky

Rozsah pojištění je důležitý stejně jako volba výše limitů pojistných plnění. Maximální výše by měla odpovídat nejvyšší možné způsobené škodě. S volbou výše pojistných limitů Vám poradí zkušení pojišťovací specialisté. Nabídku pojištění odpovědnosti najdete na ePojištění.cz.

Spočítat cenu

Mluví se o nás