"Pojištění odpovědnosti"

 • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli
 • Široká škála limitů plnění
 • Při online sjednání sleva 10 %
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
2 Zákazníků zde nyní srovnává

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Společnosti, jejichž podnikatelskou činností je vnitrostátní či mezinárodní dopravou, by měli mít sjednané odpovídající pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Toto pojištění se vztahuje na všechny škody, k nimž došlo během přepravy zboží, a za něhož zodpovídá dopravce dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv.

Na co se pojištění odpovědnosti silničního dopravce vztahuje?

Rozsah pojištění je daný nabídkou konkrétní pojišťovny. Standardně se však pojištění odpovědnosti v případě silničních dopravců vztahuje na:

 • věcné škody na nákladu
 • náklady na zjištění rozsahu a výše škody odborným havarijním komisařem
 • zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící události, případně zmírnění následků)
 • náklady právní ochrany

Doplňková připojištění

Některé pojišťovny mají širší základní rozsah, jiné umožňují rozsah pojištění odpovědnosti rozšířit o doplňková připojištění škod, ke kterým došlo:

 • při nakládce a vykládce přepravovaného zboží
 • na rychlokazitelném zboží ( např. ovoce, potraviny či mražené výrobky)
 • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

Pro lepší představu, k čemu pojištění odpovědnosti silničního dopravce slouží, si uvedeme pár reálných případů. Dopravce odpovídá za poškození přepravovaného zboží při dopravní nehodě nebo za odcizení zboží v důsledku prořezání plachty. Typickou škodou je také požár vozidla včetně nákladů, ke kterému došlo v důsledku technické závady. Další informace o pojištění odpovědnosti silničního dopravce najdete na ePojištění.cz.

Mluví se o nás