"Pojištění odpovědnosti"

 • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli
 • Široká škála limitů plnění
 • Při online sjednání sleva 10 %
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
18 Zákazníků zde nyní srovnává

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou vystaveni větší odpovědnosti a jejich osobní odpovědnost je dokonce neomezená. Míru odpovědnosti nelze přitom nijak omezit, a proto je jedinou možnou a účinnou ochranou před následky způsobené škody pojištění odpovědnost statutárních orgánů neboli D&O.

Proč je pojištění odpovědnosti statuárních orgánů důležité?

Odpovědnost členů managementu je neomezená a ručí celým svým majetkem i budoucími příjmy. Bez ohledu zavinění členové odpovídají za výsledky a to společně a nerozdílně. Zákon nijak nespecifikuje povinnosti členů statutárních orgánů, a proto může být za škodu považováno jakékoliv porušení povinnosti, nedbalost, omyl, zneužití důvěry, opomenutí a podobně. Finanční dopady takového “chybného rozhodnutí či omylu” mohou být likvidační.

Pojištění D&O je určené všem členům statutárních a dozorčích orgánů a týká se tedy všech, kteří nesou odpovědnost vůči celé společnosti a jejím zaměstnancům, akcionářům, věřitelům, státu a dalším třetím osobám. Jedná se o:

 • členy představenstva, jednatele
 • členy dozorčí rady a fakultativních orgánů
 • manažery s rozšířenou působností
 • prokuristy

Na co se vztahuje pojištěné odpovědnosti D&O?

Rozsah pojištění je vzhledem k širokým možnostem způsobených škoda daleko širší, než je tomu u běžného pojištění domácnosti a zpravidla se vztahuje:

 • na úhradu oprávněného nároku finanční škody
 • na úhradu právního zastupování
 • na úhradu nákladů na šetření
 • na úhradu nákladů na očištění dobrého jména
 • na retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění
 • na rozšíření krytí o dodatečné období
 • na rozšíření krytí o dceřiné společnosti
 • na rozšíření krytí o výkon funkce člena orgánu ve společnostech, ve kterých má společnost minoritní majetkový podíl

Veškeré podrobnosti o pojištění odpovědnosti Vám poskytneme na stránkách ePojištění.cz.

Mluví se o nás