Pojištění odpovědnosti

 • V nabídce jsou všechny typy pojištění odpovědnosti
 • Pojistěte se proti škodám, které můžete způsobit
 • Srovnáme Vám nabídky a zařídíme pojištění během pár minut
14 Zákazníků zde nyní srovnává

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Na této stránce najdete přehled všech typů pojištění odpovědnosti, které pojišťovny běžně nabízejí. Pojistěte se proti dopadům Vámi zaviněných škod. Spočítáme Vám nabídky pojišťoven všech těchto druhů pojištění odpovědnosti:


Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, keré někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení může být velmi velmi nákladné.

Tak například: vytopíte souseda, na Vašem namrzlém chodníku si někdo zlomí nohu, porazíte na kole člověka, který se zraní, shodíte v obchodě drahý výrobek, který se rozbije, Váš pes někoho pokouše, dítě rozbije sousedům okno a tak dále. Situací, které se takto mohou "poštěstit" je nespočet a pokud nejste pojištěni, vždy musíte způsobenou škodu nahradit Toto pojištění se vztahuje se i na ostatní členy domácnosti!

CO VŠECHNO POJIŠŤOVNA UHRADÍ?

 • Škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
 • Škody vzniklé poškozením či zničením věci
 • Náhradu některých nákladů případného soudního řízení
 • Neomezený počet škod za rok

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ VHODNÉ?

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu se vztahuje nejen na škody, které způsobíte vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem Vašeho majetku, činností dalších členů Vaší domácnosti, či aktivitou Vašeho domácího zvířete. Toto pojištění Vám pomůže v případě, že způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte a dotčená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na náhradu. Stejně tak se ale chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na Vás budou vzneseny neoprávněně.

Mám zájem


Pojištění odpovědnosti zaměstnance - "pojištění na blbost"

Toto pojištění kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění svých pracovních povinností ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností. Pokud Vaším zaviněním dojde ke vzniku škody, je Váš zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás náhradu, která se může vyšplhat až do výše 4,5 násobku Vašeho platu v případě neúmyslného zavinění.

Pokud však máte takzvané "pojištění na blbost" uzavřené, pojišťovna za Vás tuto případnou škodu uhradí! Takovýchto škod se Vám v zaměstnání může stát mnoho, například můžete rozbít drahou pomůcku, nabourat služební auto, způsobit svou chybou finanční ztrátu svému podniku atd.

JAKÉ JSOU PŘEDPOKLADY ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU?

 • porušení právní povinností na straně zaměstnance
 • vznik škody vyčíslitelné v penězích (týká se jak škod hmotných, tak škod na zdraví)
 • přímá souvislost mezi porušením povinností zaměstnance a vznikem škody
 • zavinění na straně zaměstnance - úmysl nebo nedbalost

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ VHODNÉ?

Vhodné zvláště pro zaměstnance, kterým jsou svěřeny odpovědné práce, které s sebou přináší i možné riziko škod. Pro ty, jež obsluhují, nebo jim jsou k práci svěřovány či zapůjčovány drahé přístroje. Každému, kdo má se svým zaměstnavatelem uzavřenou písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti. Ale hodit se může obecně VŠEM ZAMĚSTNANCŮM podle zákoníku práce, protože škodu může velmi snadno způsobit každý.

Mám zájem


Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti je pojištěním proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě. Je vhodné pro všechny, kteří vykonávají činnost nebo profesi s vysokou mírou zodpovědnosti, za majetek, zdraví, či dokonce život dalších osob. Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání v řadě případů ukládá jednotlivým profesím legislativa.

 • Proti finančním dopadům profesní chyby
 • Kryje jak hmotné škody, tak i škody na zdraví
 • Možnost nastavení výše spoluúčasti a limitů

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ VHODNÉ?

Pojištění profesní odpovědnosti je vhodné pro profese, u kterých zákon ukládá povinnost toto pojištění sjednat, a dále u některých dalších vybraných profesí. Příkladem jsou lékaři, účetní, projektanti, architekti, advokáti, notáři, tlumočníci, soudní znalci, daňoví poradci, pojišťovací zprostředkovatelé, samostatní likvidátoři pojistných událostí a mnoho dalších.

Mám zájem


Pro firmy: pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou z nedbalosti, popř. i na odpovědnost za škodu na svěřených věcech. Chrání především zaměstnance před finančními důsledky odpovědnosti za škodu. Současně pomáhá zaměstnavatelům efektivním způsobem uplatňovat proti zaměstnancům právo na náhradu škody.


Finanční způsobilost dopravce

Pojištění můžete sjednat na stránkách pojišťovny Slavia.

Obecná odpovědnost dopravce

Pojištění můžete sjednat na stránkách pojišťovny Slavia.


Text má všeobecný informační charakter. Jednotlivé pojistné smlouvy se řídí příslušnými pojistnými podmínkami konkrétního pojistitele.

Slovo odborníka

Jde o velmi praktická pojištění, která hradí události, jež se denně dějí a nepojištěným mohou způsobit velké komplikace. Díky pojištění odpovědnosti se nemusíte ničeho obávat. Za pár korun na pojistném to stojí.

David Holý Pojišťovací expert, ePojisteni.cz
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Mluví se o nás