Jak postupovat při nehodě v zahraničí?

Dojde-li k dopravní nehodě v zahraničí, je třeba ihned kontaktovat příslušnou pojišťovnu, u které je vozidlo pojištěno, a řídit se pokud možno jejími instrukcemi. Pokud jsou součástí Vašeho pojištění také asistenční služby v zahraničí, kontaktujte svou asistenční službu. 4íslo na tuto službu je uvedeno například na Zelené kartě.

V každém případě je nutné detailně a pečlivě vyplnit euroformulář, který poslouží jako záznam o dopravní nehodě. Jedná se o formulář, který je povinnou součástí výbavy každého vozidla. Měl by se vyplňovat co nejdříve, při pozdějším zápisu totiž můžete na mnoho věcí zapomenout a průběh vyřízení pojistné události se tak může značně zkomplikovat.

Kromě euroformuláře je třeba vyplnit také zápis o dopravní nehodě do formulářů, které vám poskytne vždy příslušná pojišťovna nebo je lze často stáhnout i na internetu. Vyžaduje-li to charakter dopravní nehody, je nutno přivolat tamější policii a nechat si potvrdit jejich účast a vyšetřování. Tyto potřebné formality je třeba bez zbytečných průtahů co nejrychleji doručit na pojišťovnu, se kterou je potřeba spolupracovat, jedině tak dojde ke zdárnému prošetření a poskytnutí finanční částky dle parametrů pojistné smlouvy.

Mluví se o nás