Proč nestačí běžné zdravotní pojištění? Vždyť je platné v celé EU.

Pokud máte řádně sjednáno běžné zdravotní pojitění v ČR a jste schopni se prokázat platným Evropským průkazem zdravotního pojištění (průkaz dokazující, že jste pojištěncem některé z veřejných zdravotních pojišťoven zemí Evropské Unie). Bude alespoň základní zdravotní péče v cizině většinou z tohoto pojištění hrazena. přesto však nelze doporučit vycestování pouze s ním. Neposkytuje totiž takovou úroveň ochrany, kterou dokáže poskytnout i to nejlevnější komerční cestovní pojištění.

Některé země Evropské Unie už totiž spoluúčast u svých pacientů vyžadují. Je tedy jednoduché se dostat do situace, kdy budete muset na místě zaplatit za ošetření, ačkoliv jste řádně pojištění u veřejné pojišťovny a máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění. V některých zemích zaplatíte zákrok celý a pojišťovna Vám ho až zpětně proplatí, přičemž si ale odečte spoluúčast platnou v daném státě, takže nikdy nebude Vaše péče zcela bezplatná. Bez komerčního pojištění se tedy nedoporučuje cestovat ani do zemí v Evropské Unii.

Mluví se o nás