Proč se připojistit?

Pojďme si vysvětlit, proč vznikla nutnost přeorganizovat důchodový systém a postavit ke stávající důchodové dani ještě 2. pilíř spoření na důchod, tzv. penzijního připojištění. Největším problémem je tzv. "stárnutí popoluce". Bez důchodového připojištění byl důchodový systém nastaven takto: Dnešní pracující platí důchodovou daň, která je využita ne na jejich důchod, ale na důchod občanům, kteří jsou momentálně v důchodu. Až se pak dnešní pracující sami dostanou do důchodového věku, budou zase jim důchod platit lidé, kteří budou v té době aktivně pracovat.

A zde vyvstává problém. Jak populace stárne a její rozložení se klaní na stranu starších lidí, v budoucnu prakticky nebude "dost pracujících" aby uživili občany v důchodovém věku. Proto vznikla potřeba připojit k stávajímu pilíři systému ještě jeden: penzijní připojištění, kdy si každý občan spoří také sám, na svůj vlastní důchod a tím si zajistí , že bude mít v důchodovém věku dostatek financí.

Pro zajištění důstojného stáří je tedy již téměř nutné si spořit předem, aby naše životní úroveň v důchodu nepoklesla pod přijatelnou mez. Oproti jiným druhům spoření je penzijní připojištění podporováno státem a díky své konzervativnosti patří mezi nejbezpečnější nástroje k zhodnocování peněz.

David Holý, ePojisteni.cz

Mluví se o nás