Proti čemu mě ochrání pojištění nemovitosti?

Záleží na jednotlivém typu pojištění nemovitosti, jak široké spektrum rizik kryje. Výčet rizik je vždy dán konkrétní pojistnou smlouvou. Základními, vždy krytými riziky, jsou živelné pohromy jako: požár, výbuch, úder blesku nebo pád letadla. Většinou nabízejí pojišťovny možnost rozšíření ochrany také o další rizika, jakými jsou například: záplava, povodeň, pád stromu, vichřice nebo záplava vodou z vodovodního potrubí

David Holý, ePojisteni.cz

Mluví se o nás