Řešení škodné události

Na této stránce naleznete veškeré informace potřebné k hlášení škodné události a kontakty na jednotlivé pojišťovny, na kterých můžete tuto škodnou událost nahlásit. Škodu je vždy třeba řešit přímo s pojišťovnou. U jaké pojišťovny jste pojištěni najdete na své zelené kartě, asistenční kartičce nebo na pojistné smlouvě.

Jak po vzniku škody krok po kroku postupovat a jak postupovat při jednání s pojišťovnou najdete na TÉTO samostatné stránce, která se tomuto tématu podrobně věnuje.

K hlášení škodné události si připravte:

• číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo
• identifikační údaje viníka (jméno, bydliště, datum narození, popř. název a sídlo firmy, IČ)
• identifikační údaje o všech poškozených (u škody na vozidle min. SPZ vozidla)
• údaje o nehodě (datum, čas a místo vzniku škodní události)
• údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)

Nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail.

Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena Policií ČR. V tomto záznamu zdůrazněte především průběh, příčinu a míru zavinění dopravní nehody.

V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události).

Fotodokumentace - ve vlastním zájmu označte polohu vozidel a vytvořte si vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody

Při řešení pojistné události je třeba doložit:

• kopii velkého TP (malý TP)
• kopii ŘP
• záznam o dopravní nehodě - řádně vyplněný a podepsaný oběma účastníky nehody
• bankovní spojení

Logo HVP pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna

telefon: 272 101 062
email: hvp@axa-assistance.cz
písemně: AXA ASSISTANCE, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4

Logo Česká pojišťovna

Česká pojišťovna

online: online.ceskapojistovna.cz/oznameni
telefon: 241 114 114
písemně: Česká pojišťovna a.s.,P. O. Box 305, 659 05 Brno

logo-Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna

online: insure.koop.cz/GolemWEB/Hlasenky/
telefon: 957 105 105
email: info@koop.cz
písemně: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,Centrum zákaznické podpory,Brněnská 634,664 42 Modřice
osobně: na kterékoli pobočce Kooperativy
• prostřednictvím smluvních partnerů Kooperativy (makléř, smluvní servis)

logo-Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna

online jako pojištěný: formulář online pojištění
online jako poškozený: formulář online poškozený
telefon: 255 790 111
fax: 255 790 199, originál poslat poštou
písemně: Slavia pojišťovna a.s., LPU, Revoluční 1, 110 00 Praha 1

logo-Axa pojišťovna

Axa pojišťovna

telefon: 292 292 292

logo-ČSOB Pojišťovna

ČSOB pojišťovna

online: www.csobpoj.cz/cs/Stranky/hlaseni
telefon: 466 100 777
písemně: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB,Masarykovo náměstí 1458,Zelené předměstí,Pardubice 53218

Logo ČPP pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna

online: insure.cpp.cz/GolemWEB/Hlasenky/
telefon: 957 444 555
osobně: na kterékoliv naší pobočce či oblastním ředitelství
písemně: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,P.O.BOX 28,664 42 Modřice

Mluví se o nás