Rodinný právník

 • Pomůže uspět v právních sporech každodenního života
 • Za minimální cenu Vám zachrání velké hodnoty
 • Bezkonkurenční cena pro klienty ePojisteni.cz
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
2 Zákazníků zde nyní srovnává

V čem všem Vám Rodinný právník pomůže?

Rodinný právník Vám pomůže uspět v mnoha sporech každodenního života: bydlení, zaměstnání, sousedské vztahy, sociální dávky, daně, dědictví, atd. Bez dalších příplatků Vám zajistí právní zastoupení a uhradí i právní náklady v jakémkoli právním sporu. Za minimální cenu Vám tak může zachránit velké hodnoty. Rodinný právník využívá širokou síť advokátů, specializovaných na různé oblasti práva. Je zároveň jediným programem na trhu, který Vám umožňuje zkonzultovat s odborníkem smlouvu před jejím podpisem. Poskytuje tedy i preventivní pomoc.

Rodinný právník

Komplexní právní pomoc v různých oblastech života:

 • V případě, že dostanete pokutu za dopravní přestupek, se kterou nebudete souhlasit.
 • Ve sporu o náhradě škody s pojišťovnou
 • Při jakémkoli sporu, který by vznikl u provozu vozidla (oprava, nehoda atd.)
 • Pomoc se smlouvou, potvrzení právní platnosti jakékoli smlouvy, kterou máte podepsat
 • V jakémkoli sporu se zaměstnavatelem (neplacení mzdy, neoprávněné rozvázání pracovního poměru, atd.)
 • Při sousedských a dědických sporech

Non stop informační právní servis:

Rodinný právník je dostupný non-stop. Na základě pouhého zavolání Vám Rodinný právník odpoví na veškeré dotazy ve všech oblastech práva a pomůže se všemi potížemi. Bude nápomocen při všech právních jednáních a správních řízeních. Pokud máte například pochybnosti o smlouvě, kterou máte podepsat, pomůže Vám s jejím výkladem a potvrdí její právní platnost.

Zajistí ochranu Vašich zájmů ve všech oblastech práva

V případě sporu Vám Rodinný právník vypracuje strategii, bude se snažit o smírné řešení s druhou stranou, se kterou bude jednat, a současně se postará o úhradu nákladů na znalce a soudního vykonavatele až do výše limitu pojistného plnění, tedy do 500 tisíc korun za případ. V případě soudního procesu Vám pomůže se spisem a bude sledovat postup procesu až do závěrečného rozhodnutí soudu, Rodinný právník se i zde postará o úhradu nákladů na soudní řízení až do výše limitu pojistného plnění.

Modelový příklad z oblasti motorismu:

Necháte si automobil opravit v opravně či servisu. Ihned po opravě a po vyzvednutí se však automobil porouchá znovu. Autoopravna / servis odmítne provést novou opravu na vlastní náklady. Co teď?

K pomoci slouží právní ochrana! Na základě pouhého zavolání se Rodinný právník spojí přímo s autoopravnou / servisem a připomene jim Vaše práva. Pokud spor vyžaduje, aby byl proveden odborný posudek ke stavu Vašeho vozidla, Rodinný právník nejenže zajistí jeho vypracování, ale rovněž uhradí cenu za jeho vypracování až do výše limitu pojistného plnění, tedy do 500 tisíc korun.

Komplexní právní pomoc v různých oblastech života:

 • Situace spojené s řízením nebo provozem vozidla
 • Situace spojené s domácností a běžným životem
 • Situace spojené s cestováním
 • Stahuje se na Českou republiku i celou Evropu

Rodinný právník Vám umožní:

 • získat odpovědi na všechny právní otázky, které si můžete denně pokládat
 • potvrdit právní platnost smluv, které máte podepsat
 • uhrazení nákladů na obhajobu v případě sporu
 • mít podporu odborníků v případě soudního procesu
 • využít proplacení právních poplatků (advokát, znalec, soudní vykonavatel, atd.)

Mluví se o nás