SEZNAM SPRÁVCŮ

1.1 Seznam kategorií správců
Tento dokument „Seznam kategorií správců“ navazuje na právní dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“ společnosti ePojisteni.cz s.r.o., IČ: 284 80 406, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144679 („ePojisteni.cz s.r.o.“) ze dne 25.5.2018 a obsahuje kategorie dalších správců, kteří provádějí správu či zpracování osobních údajů ve vztahu k pojistným smlouvám uzavřeným prostřednictvím správce ePojisteni.cz s.r.o. a správců, kteří provádějí zpracování osobních údajů za stejným účelem, jakožto správce ePojisteni.cz s.r.o.

1.2 Vymezení kategorií správců
Kategorie správců jsou uvedeny níže:

  • pojišťovny
  • Tarifomat, s.r.o. - sesterská společnost zprostředkující úsporu na energiích a telekomunikacích


V Praze dne 25.5.2018