Zásady cookies pro webové stránky společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČ: 28480406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144679. (dále jen „ePojištění“) používá na svých webových stránkách „cookies“. V tomto dokumentu jsou stanovena pravidla pro použití informací poskytovaných uživatelem jako součásti technologie cookies při používání webových stránek ePojištění. Každý uživatel webových stránek ePojištění je požádán, aby si přečetl tento dokument a informace, které obsahuje. ePojištění používá technologii cookies a další podobné technologie na svých webových stránkách k zaznamenávání informací o tom, jak uživatel tyto webové stránky používá. Každý uživatel má právo zvolit si rozsah sdílení informací, které se ho týkají.


1. Cookies

Soubory cookie jsou informace uložené prohlížečem uživatele, včetně textového obsahu, který může obsahovat osobní údaje ve formě IP adresy počítače a jedinečného identifikátoru zařízení uloženého v souboru. Tyto soubory nejsou uloženy na serverech společnosti a data z nich jsou čtena pouze během návštěvy webové stránky. Díky cookies si webové stránky pamatují uživatelské preference, např. oblíbené webové stránky. Cookies neidentifikují uživatele pomocí takových dat jako je jméno nebo příjmení a nejsou shromažďovány jako součást technologie cookies, neovlivňují hardware a software uživatele. Více informací o „cookies“ naleznete na https://www.aboutcookies.org.


2. K jakým účelům se používají cookies a jiné podobné technologie

Informace uložené v cookies pomáhají přizpůsobit obsah webu očekáváním a potřebám uživatele / uživatelů.

Například:

a) systémové cookies jsou nezbytné pro řádné fungování určitých prvků webu a udržování připojení k serveru;

b) ověřovací soubory cookie pomáhají při používání dalších funkcí webových stránek, umožňují snadné přihlášení, zapamatování nastavení webových stránek zvolených uživatelem,

c) analytické soubory cookie, které se používají k průzkumu a analýze rozsahu webové stránky, její viditelnosti uživateli, preferencím a chování uživatelů při návštěvě webové stránky a používají se ke zlepšení kvality služeb nabízených prostřednictvím webové stránky.

ePojištění používá cookies na svých webových stránkách pro následující účely:

a) potvrzení preferencí, přístup ke specifickým funkcím a službám, tj. získávání informací o preferencích jazyka a komunikace uživatele, poskytování pomoci při vyplňování formulářů na webových stránkách. Bez ohledu na výše uvedené, prostřednictvím tzv. sociálních pluginů poskytují uživateli funkce, důležité informace a obsah v souladu s jeho individuálními potřebami.

b) hodnocení výkonu, analýza a výzkum, tj. získávání znalostí a zkoumání toho, jak webové stránky fungují, práce na zlepšení funkcí a služeb; tyto akce se mimo jiné provádějí, když uživatelé přistupují k webovým stránkám ePojištění z jiných webů, aplikací nebo zařízení při práci na počítači nebo jiném zařízení.

c) zajištění bezpečnosti, tj. podpora mechanismů zabraňujících zneužití na webových stránkách, včetně úniku dat, zajištění důvěrnosti informací zpracovávaných pro uživatele.

d) reklama - přizpůsobení zobrazovaných reklam ePojištění podle preferencí uživatelů.

Průměrná doba uchovávání těchto informací společností ePojištění pro výše uvedené účely je 30 dní od jejich shromáždění. Některé informace, např. o preferencích v dané službě nebo autorizačních datech, mohou být uloženy déle, pokud uživatel nevymaže cookies prohlížeče nebo mezipaměť aplikací, které používají.