Cena zemního plynu

  • Porovnání desítek různých dodavatelů
  • Vše velmi jednoduše, online a zdarma
  • Přechod k výhodnějšímu dodavateli zařídíme za Vás
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
17 Zákazníků zde nyní srovnává

Cena zemního plynu je tvořena složkou regulovanou a neregulovanou. Regulovaná složka tvoří cca 20 až 25 procent celkové ceny zemního plynu a její výše je každoročně stanovována Energetickým regulačním úřadem. K rozhodnutí o regulované složce dochází vždy ke konci roku. Pro rok 2014 bylo Cenové rozhodnutí ERÚ vydáno 27. listopadu 2013 a v platnost vstoupilo 1. ledna 2014.

Mám zájem

Až 80 procent ceny plynu tvoří neregulovaná složka

Neregulovaná složka tvoří zbývajících 75 až 80 procent a určují ji konkrétní dodavatelé plynu. Právě v rámci neregulované složky vznikají rozdíly v cenách plynu. A díky výběru dodavatele mohou odběratelé na plynu ušetřit stovky až tisíce korun ročně.

Cena zemního plynu je uváděná v energetických jednotkách kilowatthodinách (kWh). Na plynoměru je však plyn uváděn v metrech krychlových (m3). Pro odpovídající přepočet je nutné použít vzorec 1 m3 = 10,5 kWh. Na základě přepočtu získáte spotřebu, kterou si vynásobíte sazbou, abyste zjistili konečnou cenu za plyn.

Mám zájem

Mluví se o nás