Výpověď pojistné smlouvy = ušetřené tisíce

Jak vypovědět pojistnou smlouvu?

Změnou pojišťovny je možné uspořit nemalé finanční prostředky. Změnou pojišťovny nepříjdete o bonus, nic vás nestojí, zabere vám pár minut a ušetříte často i tisíce korun každý rok. Pokud se Vám změna pojišťovny zdá složitá nebo z ní máte strach, můžete využít interaktivní formulář a my vám vypočítáme výhodnější a levnější pojišťění, než je vaše současné a pomůžeme vám pojišťovnu změnit.

Pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu vypovědět. Kladete si otázky jak změnit nebo zrušit povinné ručení? Připravili jsme pro vás seznam nejběžnějších způsobů zániku pojištění.


Změna povinného ručení


  • 1. Písemná výpověď dohodou

V dohodě musí být uveden okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. Doporučujeme kontaktovat vaši pojišťovnu a dohodnout se na ukončení povinného ručení. V tomto případě je nutné výpověď zaslat písemně na vaši stávající pojišťovnu. Stáhněte si vzor výpovědi dohodou. Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění.

U většiny pojišťoven lze pojištění vypovědět dohodou přímo na pobočce a na počkání! K tomu vám stačí pouze vyplnit pojišťovnou určený formulář.

Příklad z praxe: Pojistnou smlouvu jste uzavřel 15. května 2020. Vzhledem k zajímavé nabídce jste se rozhodl k 1. únoru změnit pojišťovnu. Navštívíte 31. ledna vaši stávající pojišťovnu a podáte výpověď dohodou. V případě akceptace můžete od 1. února uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u libovolné pojišťovny.

  • 2. Písemná výpověď uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno

Pojištění odpovědnosti zaniká písemnou výpovědí minimálně 6 týdnů před koncem ročního pojistného období. Škodu můžete samozřejmě uplatnit kdykoliv až do skutečného zániku pojistné smlouvy. U některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě, proto na možný datum výpovědi je nejspolehlivější zeptat se přímo u své pojišťovny. Výpověď je nutné zaslat písemně na vaši stávající pojišťovnu. Stáhněte si vzor výpovědi ke konci období (6 týdnů předem). Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění.

Příklad z praxe: 15. května 2020 jste kupoval nové auto a pojistil ho. Pojistnou smlouvu můžete vypovědět kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 6 týdnů dopředu – tedy do 2. dubna. Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zanikne k 14. květnu.

Pojišťovna vám spolu s ukončením smlouvy vystaví do 30 dnů potvrzení o době bezeškodného průběhu. V době sjednání smlouvy toto potvrzení pravděpodobně nebudete ještě mít u sebe? Nevadí. Stačí uvést správný počet měsíců, sleva za bezeškodní průběh se vám řádně započítá do ceny pojištění a jakmile toto potvrzení obdržíte, zašlete ho nové pojišťovně.


  • 3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události. Stáhněte si vzor výpovědi (3 měsíce od pojistné události). Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace nalezenete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění. Rozhodující je doručení výpovědi. V tento den počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíc. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu).


  • 4. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pojištění můžete vypovědět do dvou měsíců od jeho uzavření. Od podání výpovědi pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Příklad z praxe: Navštívím pobočku pojišťovny a vyplním formulář na výpověd smlouvy do 2 měsíců od uzavření smlouvy. Pojišťovna výpověď akceptuje a od data podání výpovědi plus osm dní si mohu sjednat povinné ručení levněji.

Stáhněte si vzor výpovědi pojistné smlouvy do dvou měsíců od uzavření. Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění.


Další způsoby možnosti zániku pojištění

Dočasné vyřazení vozidla – tzv. uložení SPZ do depozita - pojišťovně je třeba doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla (smlouva může zaniknout při uložení SPZ i pouze na 1 den). Stáhněte si vzor výpovědi pro vyřazení z evidence.

Změna vlastníka vozidla – pojištění zaniká dnem nahlášení změny majitele pojišťovně. Změna majitele se dokládá kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu vozidla. Stáhněte si vzor výpovědi z důvodu změny vlastníka vozidla.

Při likvidaci vozidla – pojišťovně je třeba doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla nebo záznamem o dočasném vyřazení vozidla. Stáhněte si vzor výpovědi při likvidaci vozidla.

Oznámení nové ceny pojistného – pokud vám pojišťovna upraví výši pojistného, můžete dle zákona vypovědět smlouvu písemně do jednoho měsíce od oznámení nové ceny pojištění. Stáhněte si vzor výpovědi z důvodu nové ceny pojištění.

Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění.


Chci si výpověď vypsat ručně

Pokud jste si nevybrali ze vzorů výpovědí výše, a nebo hledáte obecný vzor výpovědi, do kterého dopíšete důvod ukončení ručně, stáhněte si obecný vzor k ukončení pojistné smlouvy. Nezapomínejte, že typy výpovědí jsou dány zákonem a pojistnými podmínkami, proto je vždy zapotřebí uvést jako důvod ukončení jeden z výše uvedených důvodů.
Doporučujeme:
  • Stáhněte a upravte si vzor výpovědi pojištění, zašlete jej nebo navštivte vaši pojišťovnu klidně dnes, nejpozději však dle stanoveného data viz pokyny výše.
  • Sjednejte si u nás nejvýhodnější pojištění a uveďte váš současný bonus a počátek pojištění v den následující po konci vašeho současného pojištění. Nezapomeňte nám i sdělit, kdy jste tuto výpověď pojišťovně zaslali. My správně určíme datum počátku vašeho nového pojištění.
 

Bonusy při změně pojišťovny

Při změně pojišťovny vám váš bonus zůstane. Chceme vám ušetřit peníze, ne vás připravit o bonus z předchozích let. Kontaktujte nás a porovnejte si vaši současnou cenu pojištění s tou, kterou vám nabídneme my.

Povinné ručení při koupi nového auta

V případě, že jedete přes půl republiky koupit vůz od fyzické osoby, musíte s ním dojet i domů. V takovém případě se vlastnictví vozidla změní na základě kupní smlouvy a vozidlo by již mělo být pojištěno novým vlastníkem. I při přihlášení na vašem dopravním inspektorátu musíte prokázat, že nové povinné ručení máte sjednáno. Před koupi vozu je proto nutné si zjistit data o vozidle dopředu a sjednat si povinné ručení již před nákupem vozidla. My vám na vaši žádost zpracujeme smlouvu téměř na počkání a zašleme Zelenou kartu emailem. Tu pak stačí již jen vytisknout.

Bonusy při vlastnictví více aut

Klasický bonus je přenositelný pouze na jedno vozidlo. Můžete si vybrat na jaké. My ale máme v nabídce výrazné cenové zvýhodnění při pojištění druhého a dalšího vozidla, a to i v případě, že bude smlouvu uzavírat třeba manželka nebo syn.


  • Zdá se Vám to složité?

Nevadí. Kontaktujte nás a my vám vypočítáme výhodnější a levnější pojišťění, než je vaše současné a pomůžeme vám změnit pojišťovnu.

Mluví se o nás